Η νέα Κεντροδεξιά

Η νέα Κεντροδεξιά

Θα πρέπει να ξεχάσουμε όσα ξέραμε να συμβαίνουν και να έχουν σημασία στο εγχώριο κομματικό σύστημα. Από το 2012 έχει αρχίσει μια νέα πολιτική εποχή,...
Πώς θα ζήσω καλύτερα

Πώς θα ζήσω καλύτερα

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τις εκλογές, ένα σεβαστό χρονικό διάστημα ώστε να παρατηρήσουμε και να ερμηνεύσουμε το γεγονός, θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε τα λάθη του...
Οι Πόλοι

Οι Πόλοι

Το μέγεθος της εκλογικής ήττας λειτουργεί ως βαρόμετρο των εξελίξεων. Μια μεγάλη ήττα λειτουργεί ενθαρρυντικά για σαρωτικές εξελίξεις, ενώ μια ελεγχόμενη μικρή ήττα δεν υποχρεώνει...
Η επόμενη μέρα στη ΝΔ

Η επόμενη μέρα στη ΝΔ

Για να πετύχει ένα πολιτικό κόμμα την αναθέρμανση της εκλογικής δυναμικής μετά το πέρας μιας μεγάλης εκλογικής ήττας οφείλει κυρίαρχα να ανιχνεύσει και να βελτιώσει...