Θέμα: Προσωπική Ευθύνη

zerv
zerv

Σήμερα στο Μιλάνο!!
Το πρώτο βήμα για την εξάλειψη του ρατσισμού και των κοινωνικών διακρίσεων, ίσως θα ήταν να πάψουν αυτοί που τον υφίστανται να αυτοδιαχωρίζονται.. Συμβάλλουν έτσι στην διόγκωση κι όχι στην εξάλειψη του φαινομένου!